Thiết kế brochure sản phẩm

Thiết kế brochure sản phẩm Yo Kids bằng công cụ đồ họa Illustrator

Thiết kế namecard

Thiết kế namecard Kem Pháp La Grace Premium bằng Illustrator

Thiết kế thiệp cưới

Thiết kế thiệp cưới hình quạt bằng Illustrator

Thiết kế menu tiệc cưới

Sử dụng công cụ Illustrator thiết kế menu khổ dọc

Thiết kế thiệp cưới

Thiết kế thiệp cưới đơn giản bằng Illustrator

Thiết kế thiệp cưới

Thiết kế thiệp cưới bằng Illustrator

Thiết kế menu tiệc cưới

Sử dụng công cụ Illustrator thiết kế menu vuông

Thiết kế thiệp cưới

Thiết kế thiệp cưới hoa văn bằng Illustrator

Thiết kế menu tiệc cưới

Sử dụng công cụ Illustrator thiết kế menu cánh

Thiết kế thiệp cưới

Thiết kế thiệp cưới vuông trổ hoa văn bằng Illustrator